Xây dựng chương trình máy tính đơn giản dùng trên NDK

Public on March 27, 2014
Hi.Chào các bạn.
Như tit..Bài này mình sẽ giới thiệu tới các bạn 1 chương trình  (Tính toán) đơn giản trong NDK

Đầu tiên. đây là cấu trúc của chương trình .


Đây là giao diện chương trình .

Chương trình sẽ gồm 2 phần code c++ (thư mục jni) và java.chúng ta sẽ đi lần lượt từng phần
Hàm main (MainActivity.java)


Hàm NativeLibrary gồm các hàm native dùng để giao tiếp với bên c++
Vậy là xong bên java . bây giờ chúng ta chuyển qua bên c++
Đầu tiên là file Android.mk

File thư viện .h

và file Thực thi .c
Cuối cùng là đến bước complie
Các bạn mở cmd lên (Windowns + r đánh cmd) link tới thư mục project này của mình và gõ  ndk-build để build.

Nếu hiện ra như thế này là các bạn đã thành công rồi đó !
Đây là kết quả !
Các bạn có thể download toàn bộ source demo  TAI DAY
Chúc các bạn thành công !
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Game
avatar

sao mình không thấy link source code demo bạn ơi

delete 5/8/14, 10:01 AM
avatar
Thanh Nguyen person

Mình cập nhật lại link download rồi, bạn tải về tham khảo nhé :) !

delete 5/8/14, 4:48 PMsentiment_satisfied Emoticon