Download tài liệu android tiếng việt !

Public on April 23, 2014
-Đây là tài liệu tham khảo sử dụng trong môn học Lập trình ứng dụng Smartphone – Android
được tổng hợp, biên soạn từ nhiều nguồn bởi các thành viên của Nhóm nghiên cứu và ứng dụng công
nghệ A106-Đại học Hoa Sen.

-Bộ tài liệu lập trình android (tiếng việt ) từ cơ bản tới nâng cao rất hữu ích cho các bạn mới bước chân vào nghiệp lập trình android !

Bao gồm 7 phần như sau !
 + Phần 01: Làm quen với Android   Download
 +Phần 02: Giao diện người dùng    Download
 +Phần 03: Lưu trữ dữ liệu    Download
 +Phần 04: Đồ họa 2D     Download
 +Phần 05: Network & Telephony    Download
 +Phần 06: Service     Download
 +Phần 07: Media      Download

[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon