I Can Do It by Louise L. Hay

Public on June 22, 2014
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thanhcs.icandoit

I Can Do It by Louise L. Hay
I Can Do It shows you that 'you can do it' - that is, change and improve virtually every aspect of your life by understanding and using affirmations correctly. Well known for her positive affirmations, the author explains that every thought you think and every word you speak is an affirmation.It is beautiful book with great information inside it. it gives the reader a beautiful positive energy...so. download this application and read it now !
Ngày hôm qua đã là lịch sử,
Ngày mai vẫn còn là điều bí ẩn,
Hôm nay mới chính là món quà,
Vì vậy chúng ta gọi Hiện tại là
Quà tặng của cuộc sống.

I Can Do It - Cuốn sách có thể làm thay đổi cuộc đời bạn.
Được trình bày dưới dạng song ngữ Anh, Việt . Bạn có thể vừa đọc sách, vừa học tiếng anh ! bạn có thể dễ dàng thay đổi ngôn ngữ bằng cách LONG CLICK vào trang đang đọc dưới đây là 1 vài đoạn trích trong cuốn sách !
"Dù hiện tại có vất vả, đau khổ hay truyệt vọng thế nào đi nữa , ngày mai vẫn có thể tươi sáng và hạnh phúc hơn rất nhiều. Tất cả tuỳ thuộc vào chính những suy nghĩ của bạn vào lúc này!
Tin Vào Chính Mình
Khi chúng ta nhìn cuộc sống bằng cặp mắt tươi vui, mọi thứ quanh ta cũng sẽ thay đổi. Đó là điều chắc chắn! Chúng ta hoàn toàn có thể làm được.
Chỉ có hiện tại mới là khoảnh khắc bạn đang sống. Đó là thời điểm duy nhất mà bạn có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu bạn bắt đầu bằng công việc chọn cách cảm nhận những điều tốt đẹp ngay vào lúc này thì bạn chắc chắn sẽ có được những giây phút sáng và tràn đầy niềm vui trong tương lai. "

[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon