[Android] image buttons, progress bar, seekbar , Option menu and Context Menu

Public on October 9, 2014
Ngày 3
Lập trình widgets: image buttons, progress bar, seekbar…
-      Hứng sự kiện
- Option menu and Context Menu


1: image buttons
Tạo 1 button hình ảnh.
bước 1 :  tạo file mybutton.xml tại thư mục drawable với nội dung như sau  : 

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item
android:drawable="@drawable/android_pressed"
         
android:state_pressed="true" />
    <item
android:drawable="@drawable/android_focused"
         
android:state_focused="true" />
    <item
android:drawable="@drawable/android_normal" />
</selector> 

Trong đó "android_pressed" , "android_normal" và  "android_focused" là các hình ảnh bạn muốn custome cho cái button của mình . 3 ảnh để tạo ra 3 trạng thái khác nhau khi bạn nhấn, giữ  , hoặc không thao tác trên button đó .

bước2 : Sau khi tạo xong file mybutton.xml , bạn quay về file xml giao diện chính, kéo thả 1 button và đặt background cho button đó là cái mybutton.xml của bạn . vd  android:background="@drawable/mybutton" 

ok, chạy và chiêm ngưỡng thành quả :P2 :progress bar

progress bar rất hữu ích để sử dụng các công việc mất thời gian , chờ đợi lâu để kết thúc. 
Progress Bar rất hữu dụng trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào....
Nó cho người dùng biết sẽ mất bao nhiêu thời gian nữa để cho tác vụ (task) kết thúc.
Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Progress Bar trong Android.
Để lập trình cho Progress Bar chúng ta cần Import lớp: android.app.ProgressDialog3 : seekbar
Một seekbar là một phần mở rộng của ProgressBar có thể dùng ngón tay kéo. Người dùng có thể chạm vào ngón tay cái và kéo sang trái hoặc phải để thiết lập mức độ tiến bộ hiện tại hoặc sử dụng các phím mũi tên.4: Hứng sự kiện
Có rất là nhiều cách bắt sự kiện  click trong android. bạn có thể tham  khỏa thêm trong code demo, ở đây mình gới thiệu cách mình hay dùng nhất . 
Bắt sự kiện cho button mang tên btn , khi nhấn vào cái btn đó thì tv (1textview đã khai báo) sẽ gán text là đã click :)

btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            
            @
Override
            
public void onClick(View arg0) {
                
// TODO Auto-generated method stub
                
tv.setText("Chào bạn: bạn đã click vào button ");
            }
        });  


5:Option menu and Context Menu
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon