Lập trình Java - Đồ án học phần (Source code + Báo cáo)

Public on December 24, 2014

I.                  Mục tiêu

a.  Phân loại một truyện cười theo nhiều cách: truyện nước ngòai, Việt Nam, truỵên con nít, chuyện người lớn,…..  

b.  Quản lý email của người quen và cho phép gởi truỵện cười đến email này, cho phép thêm , xóa, sửa….


c . Hỗ trợ tìm kiếm nhanh thông qua tên truyện.

d. Chức năng đánh dấu các truyện yêu thích và xem danh sách truyện yêu thích của mình.

e.  Cho phép người dung đọc truyện online thông qua các trang RSS. Cho phép người dùng thêm xóa sửa link xem online.và có thể thêm toàn bộ truyện , hoặc 1 truyện từ trang online vào dữ liệu offline trong máy.

f.  Nhập ít nhất 100 truyện cười

Yêu cầu thêm:

d. Phân quyền để quản lý dữ liệu.admin và người dùng. Admin có quyền xem và quản lý toàn bộ hệ thống dữ liệu. Người dùng chỉ được phép đọc truyện.

II : Phân tích yêu cầu đề tài

1.1.Chức năng quản lý.
Mỗi người dùng sẽ có 1 tài khoản riêng (user name và password) để có thể quản lý dữ liệu (truyện cười, email của người quen, link đọ online)
1.1.1: Quản lý truyện cười .
+ Các chức năng thêm, xóa, cập nhật từng truyện cười.
+Chức năng timg kiếm nhanh 1 truyện trong danh sách truyện qua tên truyện.
1.1.2: Quản lí thông tin người thân (email)
+Các chức năng thêm,xóa , cập nhật.
+Tìm kiếm nhanh theo tên , mail hặc theo mối quan hệ.
1.1.3:Quản lí trang đọc online
+Thêm, xóa, cập nhật các đường link tới các trang đọc truyện.

      1.2.1 : Đọc truyện offline
          + Hỗ trợ đọc ngẫu nhiên, đọc theo danh sách, đọc theo thể loại.
          + Tìm kiếm theo tên.
          + Hiển thị thông tin của các thể loại truyện.(số lượng truyện của thể 
             loại đó.
+Thêm vào danh sách yêu thích, loại bỏ khỏi danh sách yêu thích, đọc                                              
 các truyện yêu thích.
+Chia sẻ truyện qua email cho người thân có trong danh sách liên hệ.

1.2.2    Đọc truyện online.
          + Đọc truyện online thông qua 1 liên kết RSS  sẵn có.
RSS là một định dạng tập tin thuộc họ XML dùng trong việc chia sẻ tin tức Web (Web syndication) được dùng bởi nhiều website tin tức và weblog
Công nghệ của RSS cho phép người dùng Internet có thể đặt mua thông tin từ các websites có cung cấp khả năng RSS (RSS feeds)
          + Thay đổi liên kết
          + Thêm từng truyện hoặc them toàn bộ vào danh sách truyện offline.


1.2.3 Xem danh sánh email
          +Xem danh sách (bao gồm  họ tên, mail, quan hệ).
          + Tìm kiếm theo tên, theo mail, theo quan hệ
         


2: Giao diện.

+ Giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng, dễ sử dụng.

+ Thay đổi giao diện với Look and feel

+ Custome Jlist, tạo giao diện bắt mắt

III : Phân tích hệ thống

a.     User
   +username
   +pass  
 - Lưu trữ tài khoản của nhân viên theo 2 thuộc tính tên và mật khẩu trong user.dat
          b.Story:
                   +Tiêu đề
                   +Trích dẫn
                   +Thể loại
                   +Nội dung
                   +Tác giả
                   +Yêu thích
                  
-Lưu trữ truyện trong file truyencuoi.dat

b.     TheLoaiTruyen
                   +Tên
                   +Số lượng truyện(thống kê số lượng truyện của 1 thể loại truyện)
                   +icon name (tên hình ảnh dùng cho loại truyện)
                  
-Lưu trữ truyện trong file theloai.dat


          c. Contact (Danh sách liên hệ)
          +Tên
          +email
          +Giới tính
          +Mối quan hệ
          +Hình ảnh (sử sụng hình ảnh mặc định).

2:  Mô hình quan hệ

IV :Thiết kế giao diện

1:Giao diện trang chủ (sử dụng custome jlist và look and feel)2.Giao diện chức năng đọc truyện offline3.Giao diện quản lí danh sách mail


 DOWNLOAD : CODE ,  BC[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon