Căn bản về Ruby

Public on March 2, 2015
 1. Ruby là gì?

  Ruby là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, lấy ý tưởng từ ngôn ngữ Perl, được phát triển từ giữa những năm 1990 bởi 1 kỹ sư người Nhật Bản: Yukihiro “Matz” Matsumoto
  Lấy cảm hứng từ Perl, nên Ruby có thể coi là mạnh hơn hẳn Perl, và là thuần hướng đối tượng hơn cả Python. Tuy nhiên mục tiêu chính của Ruby lại không phải là hiệu năng, mà là sự dễ dàng trong việc viết chương trình và tạo sự thú vị trong công việc.


 2. Điểm mạnh của Ruby

  1. Sức mạnh
   Ruby được vết thuần hướng đối tượng, vì thế, mọi thứ trong Ruby đều là đối tượng.
   Tất cả những mặt mạnh của ngôn ngữ hướng điối tượng, Ruby đều kế thừa hoàn toàn, bao gồm cả sự linh động của chính ngôn ngữ. Ta có thể viết thêm những function khác vào Ruby mà không hề ảnh hưởng tới những function đã có.
  2. Đọc hiểu dễ dàng
   Ngôn ngữ Ruby được gọi là ngôn ngữ mà “The code comments itself”. Có nghĩa là bản thân các dòng lệnh trong Ruby đã nói lên ý nghĩa và công việc của nó.
  3. Ngắn gọn
   Được viết với sự focus chủ yếu vào tính dễ phát triển, nên Ruby cần ít code để thực hiện 1 công việc hơn so với các ngôn ngữ khác. Chính vì điều này, khi mới tiếp xúc với Ruby, chúng ta sẽ cảm thấy nó rất ấn tượng.
 3. Điểm yếu của Ruby

  1. Tốc độ chậm
   Ruby chậm hơn PHP khoảng 1.75~2 lần và chậm hơn JAVA tới 10 lần
  2. Thời gian phát triển
   Vì Ruby là một ngôn ngữ mới, thực sự phát triển cũng chưa lâu nên có những hạn chế nhất định về mặt môi trường:
   - Chưa có nhiều người lập trình viên sử dụng Ruby
   - Có ít IDE hỗ trợ cho công việc
   - Có ít server hỗ trợ việc deploy bằng Ruby
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon