Hướng dẫn debug thông qua mạng wifi ( debug máy từ khoảng cách cái modem tới đâu :3 )

Public on April 16, 2015

Hướng dẫn các bạn debug máy thông qua mạng wifi 

lưu ý 2 máy phải xài chung 1 mạng wifi Không cần dây nhợ loằng ngoằng nữa

Các phần mềm cần có  :

Wireless Network Watcher : Mục đích là để xem thiết bị android của bạn đang ở IP nào để config cho phù hợp

Cách thực hiện

Bước 1 : Bạn cần tìm địa chỉ IP của mìnhBước 2 : Mở txt lên gõ vào
adb tcpip 5555
adb connect 192.168.1.2
pause

sau đó lưu lại với tên bất kì định dạng *****.bat

Bước 4 : copy file đó vào trong ổ chứa sdk của bạn

của tui là : C:\Users\%username%\AppData\Local\Android\sdk\platform-toolsMở file đó lên và hưởng thụ thành quả đừng quên shortcut 1 bản ra desktop sau này cho dễ config[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon