Hướng dẫn sử dụng teamview theo kiểu portable

Public on April 17, 2015
Trước giờ mình rất ít khi xài cái này do đó việc cài vào trong máy rất là khó chịu , hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng teamviewer mà không cần cài vào trong máy

Bước 1 :
Down 1 bản mới nhất về máy : Link

Bước 2:
Mở bản đó lên chọn các nút mình để trong hình

Bước 3 :Gửi cho anh cái dòng ID vs pass :) để connect 
`
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon