THINK & GROW RICH - Cách nghĩ để thành công

Public on August 26, 2015
Mình đang đọc cuốn sách THINK & GROW RICH - Cách nghĩ để thành công của tác giả NAPOLEON HILL .Không phải lần đầu tiên đọc cuốn sách này..nhưng lần này sẽ đọc kĩ lưỡng hơn.. Đây là bài đăng đánh dấu những điêm đáng chú ý nhất mỗi chương (theo cảm nhận của mình .)  (+Thanh Nguyen , +huong nguyen,  +lam thao vu )

Chương 1 : Khát vọng.
+
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon