Hôm nay trên đường về bạn có một ý tưởng

Public on October 24, 2015
Hôm nay trên đường về bạn có một ý tưởng.


Hôm nay trên đường về bạn có một ý tưởng, đúng hơn bạn có rất nhiều ý tưởng.Nhưng bao nhiêu trong số những ý tưởng ấy sẽ còn ở đó đến ngày mai.
Hãy tưởng tượng bạn là một bông bồ công anh, ý tưởng trong đầu bạn như những cánh hoa bung rực rỡ.Việc chia sẻ ý tưởng chính là để các cánh hoa mang hạt giống nương theo gió bay xa...chỉ có những ý tưởng kết nối đúng nguồn lực mới có thể sống xót..Chỉ những ý tưởng hội đủ điều kiện phát triển..đủ kiên nhẫn bền bỉ..mới có thể trưởng thành và tiếp tục lan tỏa..
Vậy bạn còn đợi chờ gì nữa......

[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon