8 điều người khác chỉ mất vài giây để đánh giá về bạn

Public on December 27, 2015
Theo khía cạnh khoa học, các nhà tâm lý gọi đây là xu hướng “cắt lớp”. Theo đó, những người tinh ý và có mắt quan sát sẽ chỉ cần xâu chuỗi những dữ kiện nhỏ xuyên suốt để tìm ra bản chất của một sự kiện, vấn đề khách quan, hoặc ngay cả con người. Tương tự như vậy, trong giao tiếp, chỉ cần vài giây tiếp xúc, người khác sẽ có khả năng đọc vị được một phần hoặc toàn bộ con người bạn, từ suy nghĩ, phong thái cho tới trí tuệ, thậm chí cả những bí mật bạn đang cố giấu trong nhiều năm trời.

Với những thông tin được chắt lọc từ nhiều nghiên cứu khoa học dưới đây, hãy cùng tìm hiểu xem vài giây gặp mặt sẽ giúp chúng ta nhận ra những gì ở đối phương.
 
 from : http://genk.vn/

[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon