Inspirational quotes every morning

Public on January 21, 2016

Be more innovative.
Stop wasting people's time.
Be more successful.

You dont get to 500 million friends without making a few enemies 

You can’t win if you don’t play.
Think twice before you say no.

Rủi ro ư? Cùng lắm là gì? Là mất thời gian. Nhưng đổi lại là những trải nghiệm mà có người cả đời không có được. Đổi lại là cái cảm giác mình sắp chạm tay được vào giải Oscar trong khi cái lũ khán giả chỉ được xem qua vô tuyến.

"Hãy cứ theo đuổi khát vọng của mình với toàn bộ năng lượng của tuổi trẻ."

DỰ ĐỊNH TƯƠNG LAI sẽ quyết định HÀNH ĐỘNG HIỆN TẠI. Bạn hoàn toàn quyết định được tương lai bạn có những thứ gì, bằng cách HÀNH ĐỘNG ở hiện tại.

Keep searching for your life's purpose till you find it. 
Do the work that satisfies your heart. 

"Live like a survivor".
"A few people will change your life forever. Find them ". 

“I just try to avoid being unsuccessful.”

Spend enough time with losers, and you’ll become one. Apply this analogy to any type of person.

“When you tell someone your goal and they acknowledge it, psychologists have found that it’s called a “social reality.” The mind is kind of tricked into feeling that it’s already done. And then because you’ve felt that satisfaction, you’re less motivated to do the actual hard work necessary.”


Muốn so sánh được, chúng ta cần phải đưa mình lên cùng hệ quy chiếu đã.

"Sống mà phẳng lặng quá thì sẽ chẳng có gì để kể đâu"

"Nếu cuộc sống là một dòng sông thì ta là một con cá , con cá không thể nào biết trước dòng sông sẽ đưa nó đi đâu, về đâu
khi nào sóng, khi nào lặng , khi nào trong, khi nào đục. Con cá không ngoan luôn sẵn sàng cho một khúc sông mới.
Cho nên ta học các kỹ năng sống, thương mại, kỹ thuật, truyền thông, phân tích, ngoại giao, tư duy tích cực, ra quyết định….
để ứng phó với tất cả mọi tình huống bất ngờ ta gặp phải mỗi ngày.
"
“Đừng nhầm lẫn tính cách tôi và thái độ tôi. Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tuỳ thuộc vào con người bạn”.
“Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn”

[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon