Hướng dẫn cài đặt tên miền cho blogspot của Blogger

Public on February 14, 2016

1. Lấy mã xác nhận.

1. Đăng nhập vào Blogger
2- vào Cài đặt (Settings)
3- chọn tab Cơ bản (Basic).
4- Tại dòng Xuất bản (Publishing)
5- Bấm chọn +Thêm tên miền tùy chỉnh (Add a custom domain)
Hướng dẫn cài đặt tên miền cho blogger blogspot
6- Bấm chọn Chuyển sang cài đặt nâng cao (Switch to advanced settings).
Hướng dẫn cài đặt tên miền cho blogger blogspot
Gõ tên miền của bạn vào ô và nhấn nút Lưu (Save) => sẽ gặp lỗi như hình dưới.
Hướng dẫn cài đặt tên miền cho blogger blogspot
- Bạn copy phần màu xanh để cho bước 2.

2. Cài đặt, tùy biến domain.

Đăng nhập vào control panel của tên miền và làm theo hướng dẫn bảng dưới:
Số bản ghi cần thêmTypeHost name (Name, Label)IP adress (Destination, Target hoặc Points To)
Bản 1CNAMEwwwghs.google.com
Bản 2CNAMEl6lc2kgz4it7gv-vakoq6ayds3pg2 yu4b3kmw7 xasbiemftsk mooxb7 ghztwgq6gypq. domainverify. googlehosted.com
Bản 3A-records@216.239.32.21
Bản 4A-records@216.239.34.21
Bản 5A-records@216.239.36.21
Bản 6A-records@216.239.38.21

Lưu ý: bản ghi số 2: Phần CNAME dài loằng ngoằng này này khác nhau với blog khác nhau. mà bạn đã lấy được trong bước 1.
- 4 bản ghi A để trỏ tên miền gốc về tên miền con www. Và nhằm đồng nhất hai tên domain.com và  www.domain.com.

2.Cập nhật cài đặt trong blog bạn

Trước khi thực hiện bước này bạn nên đợi khoảng 24 tiếng để hệ thống DNS cập nhật. Bạn thực hiện ngay cũng được nhưng trong thời gian đó khách không thể truy cạp vào dữ liệu blog của bạn.
1. Đăng nhập vào Blogger
7- Bấm Lưu lại
8- Bấm tiếp chỉnh sửa
9- Bấm chọn vào dòng chữ Chuyển hướng từ ... tới ... (Redirect …. to ….)
10- Bấm lưu lại là oke!
- Bạn có thể tham khảo hướng dẫn bằng tiếng anh tại đây.
Terocket - An Thành Adthinks
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon